bagimsizdenetim.net > Konu: bağımsız denetim nedir

Konu: bağımsız denetim nedir

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim nedir? Bağımsız denetim; bir organizasyonun belli bir döneme ilişkin mali tablolarının, belirli uygulanabilir bir finansal raporlama çerçevesine göre (örneğin UFRS-TFRS ya da Tek Düzen Hesap Planı gibi) bağımsız kişilerce denetlenmesidir. Bir bağımsız denetim raporunda; bilançoya, gelir tablosuna, özkaynaklar değişim tablosuna, nakit akım tablosuna ve önemli muhasebe politikalarına ilişkin …

Daha Fazla
error: