bagimsizdenetim.net > Konu: BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi

Konu: BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi

BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi

GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ • BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı borsada işlem gören işletmelerin 01/01/2017 tarihinde ve sonrasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime tabi diğer şirketlerin 01/01/2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere 09/03/2017 tarih ve 30002 sayılı Resmi Gazete’de …

Daha Fazla
error: