bagimsizdenetim.net > Standartlar (sayfa 4)

Standartlar

BDS 570 İşletmenin Sürekliliği

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 İşletmenin Sürekliliği Varsayımı 2 İşletmenin Sürekliliğinin Devamının Değerlendirilmesine İlişkin Sorumluluk  3-7 Yürürlük Tarihi 8 Amaçlar 9 Ana Hükümler Risk Değerlendirme Prosedürleri ve İlgili Faaliyetler 10-11  Yönetimin Yaptığı Değerlendirmenin İncelenmesi 12-14 Yönetimin Değerlendirdiği Dönemden Sonrası 15 Olay veya Şartların Belirlenmesi Durumunda Uygulanacak İlave Denetim Prosedürleri 16 …

Daha Fazla

BDS 580 Yazılı Açıklamalar

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-2 Denetim Kanıtı Olarak Yazılı Açıklamalar 3-4  Yürürlük Tarihi 5 Amaçlar 6  Tanımlar  7-8 Ana Hükümler Yazılı Açıklamaların Talep Edileceği Yöneticiler 9  Yönetimin Sorumluluklarına İlişkin Yazılı Açıklamalar    10-12 Diğer Yazılı Açıklamalar 13  Yazılı Açıklamaların Tarihi ve Kapsadığı Dönem(ler) 14 Yazılı Açıklamaların Şekli 15 Yazılı Açıklamaların …

Daha Fazla

BDS 600 Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dahil)

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-6  Yürürlük Tarihi 7 Amaçlar 8 Tanımlar 9-10 Ana Hükümler Sorumluluk 11  Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi  12-14 Genel Denetim Stratejisi ve Denetim Planı 15-16 Topluluğun, Topluluğa Bağlı Birimlerin ve Çevrelerinin Tanınması 17-18 Topluluğa Bağlı Birim Denetçisinin Tanınması 19-20 Önemlilik 21-23 Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapılacak …

Daha Fazla

BDS 610 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-5 BDS 315 ile BDS 610 Arasındaki İlişki 6-10 Denetim Açısından Dış Denetçinin Sorumluluğu 11 Yürürlük Tarihi 12 Amaçlar 13 Tanımlar 14 Ana Hükümler İç Denetim Fonksiyonunun Çalışmasının Kullanılıp Kullanılamayacağına, Hangi Alanlarda ve Ne Düzeyde Kullanılabileceğine Karar Verilmesi 15-20 İç Denetim Fonksiyonunun Çalışmasının Kullanılması 21-25 Doğrudan …

Daha Fazla

BDS 620 Uzman Çalışmalarının Kullanılması

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-2 Denetçinin Denetim Görüşüne İlişkin Sorumluluğu 3 Yürürlük Tarihi 4 Amaçlar 5 Tanımlar 6 Ana Hükümler Uzman İhtiyacının Belirlenmesi 7 Denetim Prosedürlerinin Niteliği, Zamanlaması ve Kapsamı 8 Uzmanın Yeterliği, Kabiliyeti ve Tarafsızlığı 9 Uzmanın Uzmanlık Alanının Anlaşılması 10 Uzmanla Yapılan Anlaşma 11 Uzmanın Çalışmasının Yeterliliğinin Değerlendirilmesi …

Daha Fazla

BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-4 Yürürlük Tarihi 5 Amaçlar 6 Tanımlar 7-9 Ana Hükümler Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma 10-15 Görüşün Şekli 16-19 Denetçi Raporu 20-45 Finansal Tablolarla Birlikte Sunulan İlâve Bilgiler 46-47 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama İşletmenin Muhasebe Uygulamalarının Nitel Yönleri A1-A3 Önemli İşlem ve Olayların Finansal Tablolarda Aktarılan …

Daha Fazla

BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Olumlu Görüş Dışındaki Görüş Türleri 2 Yürürlük Tarihi 3 Amaç 4 Tanımlar 5 Ana Hükümler Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesini Gerektiren Durumlar 6 Olumlu Görüş Dışındaki Görüş Türünün Belirlenmesi. 7-15 Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Durumunda Denetçi Raporunun Şekil ve İçeriği 16-27 Üst …

Daha Fazla

BDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-2 Yürürlük Tarihi 3 Amaç 4 Tanımlar 5 Ana Hükümler Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafları 6-7 Denetçi Raporunda Yer Alan Diğer Hususlar Paragrafları 8 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim 9 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafları …

Daha Fazla

BDS 710 Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Karşılaştırmalı Bilgilerin Niteliği 2-3 Yürürlük Tarihi 4 Amaçlar 5 Tanımlar 6 Ana Hükümler Denetim Prosedürleri 7-9 Denetimin Raporlanması 10-19 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Denetim Prosedürleri A1 Denetimin Raporlanması A2-A11 Ek: Denetçi Raporu Örnekleri Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 710 “Karşılaştırmalı Bilgiler – Önceki Dönemlere Ait Karşılık …

Daha Fazla

BDS 720 Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam. 1-2 Yürürlük Tarihi 3 Amaç 4 Tanımlar 5 Ana Hükümler Diğer Bilgilerin İncelenmesi 6-7 Önemli Tutarsızlıklar 8-13 Önemli Yanlış İzah 14-16 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Kapsam A1-A2 Diğer Bilgilerin Tanımı A3-A4 Diğer Bilgilerin İncelenmesi A5 Önemli Tutarsızlıklar A6-A9 Önemli Yanlış İzah A10-A11 Bağımsız Denetim Standardı (BDS) …

Daha Fazla
error: