bagimsizdenetim.net > Uncategorized

Uncategorized

BDS 710 Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Karşılaştırmalı Bilgilerin Niteliği 2-3 Yürürlük Tarihi 4 Amaçlar 5 Tanımlar 6 Ana Hükümler Denetim Prosedürleri 7-9 Denetimin Raporlanması 10-19 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Denetim Prosedürleri A1 Denetimin Raporlanması A2-A11 Ek: Denetçi Raporu Örnekleri Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 710 “Karşılaştırmalı Bilgiler – Önceki Dönemlere Ait Karşılık …

Daha Fazla
error: