• Denetim

    İşletme ile ilgili kişi ve kuruluşlar, işletme yönetiminden bazı bilgileri talep etme hakları olsa da …

    Daha Fazla
  • Kamu Denetimi

  • Dış Denetim

Son Yazılar

Kimler Bağımsız Denetçi Olabilir?

Ülkemizde bağımsız denetim konusunda geçmişten günümüze farklı düzenleme ve uygulamalar yapılmış, son olarak da 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bu konuda yasal yetkili kılınmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 398’inci maddesinde, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile …

Daha Fazla

Türkiye’de Bağımsız Denetim

Türkiye’de bağımsız denetim mesleğinin başlaması ve gelişmesinde en önemli etken mali piyasalarda faaliyet gösteren banka ve diğer mali kuruluşların talepleri olmuştur. 1960’lı yılların ortalarından itibaren mali piyasalarda faaliyet gösteren bankalar ile yurt dışında fon sağlayan kuruluşlar, yurtdışı muhabir ve fon kaynaklarının talebi üzerine mali tabloların bağımsız denetimini yaptırmaya başlamışlardır. Başlangıçta …

Daha Fazla

Kamu Denetimi

Kamu denetimi; kamu düzeninin sağlanması ve kamusal hakların korunması amacıyla, denetlenen kişi ya da kurumların yasal ve idari düzenlemelere uygunluğun denetlenmesi olarak tanımlanabilir. Kamu denetimi, yasalarda düzenlenen hükümlere dayalı olarak bakanlıklara, genel müdürlüklere veya çeşitli kamu kurumlarına bağlı olan denetçiler tarafından ya da kamu kurumlarına bağlı olmamakla birlikte devlet organlarınca …

Daha Fazla
error: