• İç Denetim

    İç denetim; bir kuruluşun her türlü faaliyetini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla …

    Daha Fazla
  • Denetim

  • Dış Denetim

Son Yazılar

Dış Denetim

Dış denetim; denetlenen kuruluşun kendisi ile herhangi bir organik ilişkisi olmayan, hiyerarşisi dışındaki kişi ya da kuruluşlarca yapılan denetimdir. Denetlenen kuruluş kamu kurumu ya da özel bir şirket olabilir. Bununla birlikte literatürde dış denetim terimi genellikle işletmelerin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, …

Daha Fazla

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim nedir? Bağımsız denetim; bir organizasyonun belli bir döneme ilişkin mali tablolarının, belirli uygulanabilir bir finansal raporlama çerçevesine göre (örneğin UFRS-TFRS ya da Tek Düzen Hesap Planı gibi) bağımsız kişilerce denetlenmesidir. Bir bağımsız denetim raporunda; bilançoya, gelir tablosuna, özkaynaklar değişim tablosuna, nakit akım tablosuna ve önemli muhasebe politikalarına ilişkin …

Daha Fazla

İç Denetim

İç denetim; bir kuruluşun her türlü faaliyetini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde yapılan güvence ve danışmanlık hizmeti olarak ifade edilmektedir. Kuruluşun faaliyetlerinin amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans programlarına ve yasal mevzuata uygun planlanmasını ve yürütülmesini, kurumun hedeflerini gerçekleştirmeyi ve kuruma değer kazandırmayı, …

Daha Fazla
error: