bagimsizdenetim.net > Konu: bağımsız denetimi tabi şirketler

Konu: bağımsız denetimi tabi şirketler

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Denetleme” başlıklı 3’üncü bölümünde yer alan 397’nci maddede denetime tabi olacak şirketlerin hangi esaslara göre kimler tarafından denetleneceği hükümlerine genel olarak yer verilmiştir. Maddede denetlenecek şirketleri belirleyici kanuni bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, dördüncü fıkrada “398’inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükmüne …

Daha Fazla
error: