Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim nedir?

Bağımsız denetim; bir organizasyonun belli bir döneme ilişkin mali tablolarının, belirli uygulanabilir bir finansal raporlama çerçevesine göre (örneğin UFRS-TFRS ya da Tek Düzen Hesap Planı gibi) bağımsız kişilerce denetlenmesidir. Bir bağımsız denetim raporunda; bilançoya, gelir tablosuna, özkaynaklar değişim tablosuna, nakit akım tablosuna ve önemli muhasebe politikalarına ilişkin bilgiler ile diğer gerekli açıklayıcı bilgilere yer verilir.

Bağımsız denetimin amacı; organizasyonun ilgili döneme ilişkin finansal durumunun, mali tablolara doğru bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda mali tablo kullanıcılarına makul bir güvence sağlamaktır.

Bağımsız denetimde amaç kısaca mali tablolara ilişkin makul bir güvence seviyesi elde etmektir. Bu anlamda denetçinin;

 • İşletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve çevresini anlamak için edindiği bilgilere dayanarak hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini belirlemesi ve değerlendirmesi,
 • Değerlendirilen risklere karşı yapılacak uygun işleri tasarlamak ve uygulamak suretiyle önemli yanlışlıkların var olup olmadığı hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmesi,
 • Elde edilen denetim kanıtlarından çıkardığı sonuçlara dayanarak mali tablolar hakkında bir görüş oluşturması

gerekmektedir.

Bağımsız denetimin özellikleri

 • Denetim tamamen bağımsız kişilerce gerçekleştirilmelidir.
 • Amaç, mali tablolarda yer alan önemli yanlışlıkların ortaya çıkarılması ve denetlenen finansal tablolara güvenilirlik kazandırmaktır.
 • Denetim sonunda mali tablolar hakkında tek bir görüş oluşturulur.
 • Ortaya çıkan görüş; makul bir güvence seviyesinde, mantıklı bir güvenilirlik temeline oturtulmalıdır. Hiçbir zaman mali tablolar hakkında %100 güvenilirdir sonucuna varılmamaktadır.

Bağımsız denetçi ne yapar?

Denetçi, öncelikli olarak denetimini gerçekleştireceği işletme yönetimiyle görüşerek işi alıp almayacağını ve sonrasında da denetimin kapsamını belirler. Uygulanacak prosedürler belirlenir. Tespit edilen risklere ve önemlilik düzeyine göre yapılacak denetimin boyutu belirlenir.

Denetçi;

 • Yönetimin mali tablolarda yer alan iddialarına karşı tahminlerde ve varsayımlarda bulunur.
 • Yönetime ve diğer çalışanlara yazılı ya da sözlü olarak sorular yöneltebilir.
 • Muhasebe kayıtlarını, belgeleri ve işletmenin varlıklarını inceleyebilir.
 • Teyit mektupları ile işletmenin borç alacak durumunu test edebilir.
 • İç kontrol sistemini test edebilir.
 • İşletme gerçekleşmekte olan bazı süreçleri ve prosedürleri gözlemleyebilir.

Bağımsız denetçi ne yapmaz?

 • Muhasebe kayıtlarının ve mali tablolarda yer alan bilgilerin tamamı incelemez.
 • İşletmede uygulanan prosedürlerin yönetimin kararlarına uygun olup olmadığını incelmez.
 • İşletme yönetimi için düzenlenen raporları incelemez.
 • İşletmenin iç kontrol sistemini incelemez.
 • Kurumsal yönetimle ya da işletmenin risk yönetim prosedürleriyle ilgili çalışmalar yapmaz.

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan bir yazının tamamının ya da bir bölümünün başka bir elektronik/basılı ortamda yayınlanması yasaktır. Kaynak gösterilmesi koşulu ile alıntı yapılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: