bagimsizdenetim.net > Bağımsız Denetim > Bağımsız Denetçilik

Bağımsız Denetçilik

Bağımsız Denetçi Nasıl Olunur?

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye Ekonomik Sisteminde bir çok yenilik hayatımıza girmiştir. Kanun’da yer alan ve önceki kanuni düzenlemelere göre önemli derecede farklılık arz eden konuların başında şirketlerin  denetimi ve denetçilere ilişkin hükümler gelmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Eski Kanunu’nda yer alan şirketin kendi iç denetçilerince gerçekleştirileceği …

Daha Fazla

Kimler Bağımsız Denetçi Olabilir?

Ülkemizde bağımsız denetim konusunda geçmişten günümüze farklı düzenleme ve uygulamalar yapılmış, son olarak da 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bu konuda yasal yetkili kılınmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 398’inci maddesinde, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile …

Daha Fazla
error: