Denetim

Kamu Denetimi

Kamu denetimi; kamu düzeninin sağlanması ve kamusal hakların korunması amacıyla, denetlenen kişi ya da kurumların yasal ve idari düzenlemelere uygunluğun denetlenmesi olarak tanımlanabilir. Kamu denetimi, yasalarda düzenlenen hükümlere dayalı olarak bakanlıklara, genel müdürlüklere veya çeşitli kamu kurumlarına bağlı olan denetçiler tarafından ya da kamu kurumlarına bağlı olmamakla birlikte devlet organlarınca …

Daha Fazla

Dış Denetim

Dış denetim; denetlenen kuruluşun kendisi ile herhangi bir organik ilişkisi olmayan, hiyerarşisi dışındaki kişi ya da kuruluşlarca yapılan denetimdir. Denetlenen kuruluş kamu kurumu ya da özel bir şirket olabilir. Bununla birlikte literatürde dış denetim terimi genellikle işletmelerin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, …

Daha Fazla

İç Denetim

İç denetim; bir kuruluşun her türlü faaliyetini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde yapılan güvence ve danışmanlık hizmeti olarak ifade edilmektedir. Kuruluşun faaliyetlerinin amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans programlarına ve yasal mevzuata uygun planlanmasını ve yürütülmesini, kurumun hedeflerini gerçekleştirmeyi ve kuruma değer kazandırmayı, …

Daha Fazla

Denetim

İşletme ile ilgili kişi ve kuruluşlar, işletme yönetiminden bazı bilgileri talep etme hakları olsa da kendilerine verilen (sunulan) bilgilerin gerçek olmasından ve güvenilirliğinden emin olamayacakları gibi, bilgileri kaynağından inceleme olanağına ve yeteneğine de sahip değillerdir. Ancak, işletme yönetimi tarafından hazırlanan bu bilgilerin kasıtlı olarak (hile yoluyla) ya da kasıtlı olmadan …

Daha Fazla
error: