bagimsizdenetim.net > Denetim > İç Denetim

İç Denetim

İç Denetim

İç denetim; bir kuruluşun her türlü faaliyetini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde yapılan güvence ve danışmanlık hizmeti olarak ifade edilmektedir. Kuruluşun faaliyetlerinin amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans programlarına ve yasal mevzuata uygun planlanmasını ve yürütülmesini, kurumun hedeflerini gerçekleştirmeyi ve kuruma değer kazandırmayı, …

Daha Fazla
error: