bagimsizdenetim.net > Konu: BDS 260

Konu: BDS 260

BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ • BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Standardı 01/01/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere 10/12/2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. • BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Standardı 01/01/2017 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde …

Daha Fazla
error: