bagimsizdenetim.net > Konu: türkiye finansal raporlama standartları

Konu: türkiye finansal raporlama standartları

TFRS 9-Finansal Araçlar Standardı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 55) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ekte yer alan Finansal Araçlar Standardı (TFRS 9)’nın yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı EK’te …

Daha Fazla
error: