bagimsizdenetim.net > Standartlar (sayfa 2)

Standartlar

BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Çalışma Kâğıtlarının Niteliği ve Amaçları 2-3 Yürürlük Tarihi 4 Amaç 5 Tanımlar 6 Ana Hükümler Çalışma Kâğıtlarının Zamanında Hazırlanması 7 Uygulanan Denetim Prosedürlerinin ve Elde Edilen Denetim Kanıtlarının Belgelendirilmesi 8-13 Çalışma Kâğıtlarının Nihai Denetim Dosyasında Birleştirilmesi 14-16 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Çalışma Kâğıtlarının Zamanında Hazırlanması …

Daha Fazla

BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Hilenin Ayırt Edici Özellikleri 2-3 Hilenin Önlenmesi ve Tespit Edilmesine İlişkin Sorumluluk 4-8 Yürürlük Tarihi 9 Amaçlar 10 Tanımlar 11 Ana Hükümler Mesleki Şüphecilik 12-14 Denetim Ekibi İçinde Müzakere Yapılması 15 Risk Değerlendirme Prosedürleri ve İlgili Çalışmalar 16-24 Hile Kaynaklı “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve …

Daha Fazla

BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 İlgili Mevzuatın Etkisi 2 İlgili Mevzuata Uygunluk Sağlama Sorumluluğu 3-8 Yürürlük Tarihi 9 Amaçlar 10 Tanımlar 11 Ana Hükümler Denetçi Tarafından İlgili Mevzuata Uygunluğun Değerlendirilmesi 12-17 Aykırılığın Belirlendiği veya Aykırılıktan Şüphelenildiği Hâllerde Uygulanacak Denetim Prosedürleri 18-21 Belirlenen veya Şüphelenilen Aykırılığın Rapor Edilmesi 22-28 Belgelendirme 29 …

Daha Fazla

BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Standardı(eski)

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-3 İletişimin Rolü 4-7 Yürürlük Tarihi 8 Amaçlar 9 Tanımlar 10 Ana Hükümler Üst Yönetimden Sorumlu Olanlar 11-13 Bildirilmesi Gereken Hususlar 14-17 İletişim Süreci 18-22 Belgelendirme 23 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Üst Yönetimden Sorumlu Olanlar A1-A8 Bildirilmesi Gereken Hususlar A9- A27 İletişim Süreci A28- A44 Belgelendirme …

Daha Fazla

BDS 265 İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-3 Yürürlük Tarihi 4 Amaç 5 Tanımlar 6 Ana Hükümler 7-11 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama İç Kontrol Eksikliklerinin Tespit Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi A1-A4 Önemli İç Kontrol Eksiklikleri A5-A11 İç Kontrol Eksikliklerinin Bildirilmesi A12-A30 Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 265 “İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve …

Daha Fazla

BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Planlamanın Rolü ve Zamanlaması 2 Yürürlük Tarihi 3 Amaç 4 Ana Hükümler Denetim Ekibindeki Kilit Üyelerin Katılımı 5 Ön Denetim Çalışmaları 6 Planlama Çalışmaları 7-11 Belgelendirme 12 İlk Denetimlerde Dikkate Alınacak İlâve Hususlar 13 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Planlamanın Rolü ve Zamanlaması A1-A3 Denetim Ekibindeki …

Daha Fazla

BDS 315 İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Yürürlük Tarihi 2 Amaç 3 Tanımlar 4 Ana Hükümler Risk Değerlendirme Prosedürleri ve İlgili Faaliyetler 5-10 İşletmenin İç Kontrolü Dâhil İşletme ve Çevresini Tanıma Yükümlülüğü 11-24 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 25-31 Belgelendirme 32 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Risk Değerlendirme Prosedürleri ve İlgili Faaliyetler …

Daha Fazla

BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Denetimde Önemlilik 2-6 Yürürlük Tarihi 7 Amaç 8  Tanımlar 9  Ana Hükümler Denetimin Planlanmasında Önemliliğin ve Performans Önemliliğinin Belirlenmesi     10-11 Denetim Yürütülürken Değişiklik Yapılması 12-13 Belgelendirme 14 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Önemlilik ve Denetim Riski A1 Denetimin Planlanmasında Önemliliğin ve Performans Önemliliğinin Belirlenmesi A2-A12 …

Daha Fazla

BDS 330 Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Yürürlük Tarihi 2 Amaç 3 Tanımlar 4 Ana Hükümler Yapılacak Genel İşler 5 Yönetim Beyanı Düzeyinde Değerlendirilmiş “Önemli Yanlışlık” Risklerine Karşı Uygulanan Denetim Prosedürleri 6-23 Sunum ve Açıklamanın Yeterliliği 24 Denetim Kanıtlarının Yeterliliğinin ve Uygunluğunun Değerlendirilmesi    25-27 Belgelendirme 28-30 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Yapılacak …

Daha Fazla

BDS 402 Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-5 Yürürlük Tarihi 6 Amaçlar 7 Tanımlar 8 Ana Hükümler İç Kontrol Dâhil Hizmet Kuruluşu Tarafından Sağlanan Hizmetlerin Anlaşılması 9-14 Değerlendirilmiş “Önemli Yanlışlık” Risklerine Karşı Yapılacak İşler 15-17 Alt Hizmet Kuruluşunun Hizmetlerini Kapsam Dışı Tutan 1 inci Tip ve 2 nci Tip Raporlar 18 Hizmet Kuruluşundaki …

Daha Fazla
error: