Son Yazılar

BDS 520 Analitik Prosedürler

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Yürürlük Tarihi 2 Amaçlar 3 Tanımlar 4 Ana Hükümler Analitik Maddi Doğrulama Prosedürleri 5  Genel Sonuç Oluştururken Denetçiye Yardımcı Olan Analitik Prosedürler 6 Analitik Prosedürlerin Sonuçlarının Araştırılması 7 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Analitik Prosedürlerin Tanımı A1-A3 Analitik Maddi Doğrulama Prosedürleri A4-A16 Genel Sonuç Oluştururken Denetçiye …

Daha Fazla

BDS 530 Bağımsız Denetimde Örnekleme

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-2 Yürürlük Tarihi 3 Amaç 4 Tanımlar 5 Ana Hükümler Örneklem Tasarımı, Örneklem Büyüklüğü ve Test Edilecek Kalemlerin Seçilmesi 6-8 Denetim Prosedürlerinin Uygulanması 9-11 Sapma ve Yanlışlıkların Niteliği ve Sebebi 12-13 Yanlışlıkların Öngörülmesi 14 Denetim Örneklemesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 15 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Tanımlar A1-A3 Örneklem …

Daha Fazla

BDS 540 Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Muhasebe Tahminlerinin Niteliği    2-4 Yürürlük Tarihi 5 Amaç 6 Tanımlar 7 Ana Hükümler Risk Değerlendirme Prosedürleri ve İlgili Faaliyetler 8-9 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 10-11 Değerlendirilmiş “Önemli Yanlışlık” Risklerine Karşı Yapılacak İşler     12-14 Ciddi Risklere Karşı Uygulanacak İlâve Maddi Doğrulama Prosedürleri …

Daha Fazla
error: