Son Yazılar

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Denetleme” başlıklı 3’üncü bölümünde yer alan 397’nci maddede denetime tabi olacak şirketlerin hangi esaslara göre kimler tarafından denetleneceği hükümlerine genel olarak yer verilmiştir. Maddede denetlenecek şirketleri belirleyici kanuni bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, dördüncü fıkrada “398’inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükmüne …

Daha Fazla

Denetim

İşletme ile ilgili kişi ve kuruluşlar, işletme yönetiminden bazı bilgileri talep etme hakları olsa da kendilerine verilen (sunulan) bilgilerin gerçek olmasından ve güvenilirliğinden emin olamayacakları gibi, bilgileri kaynağından inceleme olanağına ve yeteneğine de sahip değillerdir. Ancak, işletme yönetimi tarafından hazırlanan bu bilgilerin kasıtlı olarak (hile yoluyla) ya da kasıtlı olmadan …

Daha Fazla
error: