• İç Denetim

    İç denetim; bir kuruluşun her türlü faaliyetini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla …

    Daha Fazla
  • Denetim

  • Kamu Denetimi

Son Yazılar

TFRS 9 Finansal Araçlar (2017)

GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ  “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı (2017 sürümü) 01/01/2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere 19/01/2017 Tarihli ve 29953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İsteyen işletmelerin, bu Standardı 01/01/2018 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulamayı seçmesi mümkündür. Erken uygulanması halinde bu husus dipnotlarda …

Daha Fazla

TFRS 9-Finansal Araçlar Standardı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 55) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ekte yer alan Finansal Araçlar Standardı (TFRS 9)’nın yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı EK’te …

Daha Fazla
error: