• Kamu Denetimi

    Kamu denetimi; kamu düzeninin sağlanması ve kamusal hakların korunması amacıyla, denetlenen kişi ya da kurumların …

    Daha Fazla
  • Denetim

  • İç Denetim

Son Yazılar

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar

İçindekiler Bölüm KISIM A-ETİK KURALLARIN GENEL UYGULAMASI 100 Giriş ve Temel İlkeler 110 Dürüstlük 120 Tarafsızlık 130 Mesleki Yeterlik ve Özen 140 Sır Saklama 150 Mesleğe Uygun Davranış KISIM B -BAĞIMSIZ DENETÇİLER 200 Giriş 210 Denetçinin Görevlendirilmesi 220 Çıkar Çatışmaları 230 İkinci Görüşler 240 Ücretler ve Diğer Menfaatler 250 Mesleki …

Daha Fazla

KKS1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-3 Uygulama Alanı 4-9 Yürürlük Tarihi 10 Amaç 11 Tanımlar 12 Ana Hükümler Ana Hükümlerin Uygulanması ve Bunlara Uygunluğun Sağlanması 13-15 Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları 16-17 Denetim Şirketi Bünyesinde Kaliteye İlişkin Liderlik Sorumlulukları 18-19 İlgili Etik Hükümler 20-25 Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam …

Daha Fazla

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı; yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 378 inci maddesinde öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir …

Daha Fazla
error: