• Dış Denetim

    Dış denetim; denetlenen kuruluşun kendisi ile herhangi bir organik ilişkisi olmayan, hiyerarşisi dışındaki kişi ya …

    Daha Fazla
  • Kamu Denetimi

  • Denetim

Son Yazılar

BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Çalışma Kâğıtlarının Niteliği ve Amaçları 2-3 Yürürlük Tarihi 4 Amaç 5 Tanımlar 6 Ana Hükümler Çalışma Kâğıtlarının Zamanında Hazırlanması 7 Uygulanan Denetim Prosedürlerinin ve Elde Edilen Denetim Kanıtlarının Belgelendirilmesi 8-13 Çalışma Kâğıtlarının Nihai Denetim Dosyasında Birleştirilmesi 14-16 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Çalışma Kâğıtlarının Zamanında Hazırlanması …

Daha Fazla

BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Hilenin Ayırt Edici Özellikleri 2-3 Hilenin Önlenmesi ve Tespit Edilmesine İlişkin Sorumluluk 4-8 Yürürlük Tarihi 9 Amaçlar 10 Tanımlar 11 Ana Hükümler Mesleki Şüphecilik 12-14 Denetim Ekibi İçinde Müzakere Yapılması 15 Risk Değerlendirme Prosedürleri ve İlgili Çalışmalar 16-24 Hile Kaynaklı “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve …

Daha Fazla

BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 İlgili Mevzuatın Etkisi 2 İlgili Mevzuata Uygunluk Sağlama Sorumluluğu 3-8 Yürürlük Tarihi 9 Amaçlar 10 Tanımlar 11 Ana Hükümler Denetçi Tarafından İlgili Mevzuata Uygunluğun Değerlendirilmesi 12-17 Aykırılığın Belirlendiği veya Aykırılıktan Şüphelenildiği Hâllerde Uygulanacak Denetim Prosedürleri 18-21 Belirlenen veya Şüphelenilen Aykırılığın Rapor Edilmesi 22-28 Belgelendirme 29 …

Daha Fazla
error: