• Denetim

    İşletme ile ilgili kişi ve kuruluşlar, işletme yönetiminden bazı bilgileri talep etme hakları olsa da …

    Daha Fazla
  • İç Denetim

  • Dış Denetim

Son Yazılar

BDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1-2 Finansal Tabloların Denetimi 3-9 Yürürlük Tarihi 10 Denetçinin Genel Amaçları 11-12 Tanımlar 13 Ana Hükümler Finansal Tabloların Denetimine İlişkin Etik Hükümler 14 Mesleki Şüphecilik 15 Mesleki Muhakeme 16 Yeterli ve Uygun Denetim Kanıtı ve Denetim Riski 17 Denetimin BDS’lere Uygun Olarak Yürütülmesi 18-24 Açıklayıcı Hükümler …

Daha Fazla

BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması(eski)

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Yürürlük Tarihi 2 Amaç 3 Tanımlar 4-5 Ana Hükümler Denetimin Ön Şartları 6-8 Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması 9-12 Yinelenen Denetimler 13 Denetim Sözleşmesinin Şartlarındaki Değişikliğin Kabulü 14-17 Sözleşmenin Kabulünde Dikkate Alınacak İlâve Hususlar 18-21 Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Kapsam A1 Denetimin Ön Şartları …

Daha Fazla

BDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol

İçindekiler Paragraf Giriş Kapsam 1 Kalite Kontrol Sistemi ve Denetim Ekiplerinin Görevleri 2-4 Yürürlük Tarihi 5 Amaç 6 Tanımlar 7 Ana Hükümler Denetimin Kalitesine İlişkin Liderlik Sorumlulukları 8 İlgili Etik Hükümler 9-11 Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi 12-13 Denetim Ekiplerinin Belirlenmesi 14 Denetimin Yürütülmesi 15-22 İzleme …

Daha Fazla
error: