Son Yazılar

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

Amaç 1. Bu TFRS’nin amacı, finansal tablo kullanıcılarının aşağıdaki hususları değerlendirebilmeleri için gerekli olan bilgilerin işletme finansal tablolarında kamuoyuna açıklanmasını sağlamaktır: (a) Finansal araçların işletmenin finansal durumu ve performansı açısından önemi ve (b) İşletmenin dönem içerisinde ve raporlama dönemi sonunda finansal araçlar nedeniyle maruz kaldığı risklerin niteliği ve düzeyi ile …

Daha Fazla

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri

 Temel ilke 1               Bir işletme, finansal tablo kullanıcılarının, işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler ile  faaliyette bulunduğu ekonomik ortamın niteliğini ve finansal etkilerini değerlendirmelerini mümkün kılan bilgileri açıklar.  Kapsam 2               Bu TFRS aşağıdakilere uygulanır: (a)   (i)      Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda (yurtiçi veya yurtdışı borsa veya …

Daha Fazla

TFRS 9 Finansal Araçlar (2010)

Bölüm 1 Amaç 1.1           Bu TFRS’nin amacı, finansal tablo kullanıcılarına işletmenin gelecekteki nakit akışlarının tutarını, zamanını ve belirsizliğini değerlendirmelerinde, ihtiyaca uygun ve faydalı bilgiyi sunacak şekilde finansal varlıklara ve finansal borçlara ilişkin finansal raporlama ilkelerini belirlemektir. Bölüm 2 Kapsam 2.1           Bu TFRS, “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve …

Daha Fazla
error: